CreateObject-funktion

Opretter et UNO-objekt. Kan også oprette OLE-objekter i Windows.

Denne metode opretter forekomster af typen der er overført som parameter.

Syntaks:

oObj = CreateObject( Type )

Eksempel:

Type address

    Name1 As String

    City As String

End Type

 

Sub main

    myaddress = CreateObject("address")

    MsgBox IsObject(myaddress)

End Sub