GetProcessServiceManager-funktion

Returnerer ProcessServiceManageren (central Uno ServiceManager).

Denne funktion er krævet når du vil instantiere en tjeneste ved brug af CreateInstanceWithArguments.

Syntaks:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Eksempel:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");

' dette er det samme som følgende sætning:

oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")