CreateUnoService-funktion

Instansierer en UNO-service med ProcessServiceManager.

Syntaks:

oService = CreateUnoService (navn på UNO-service)

Se en liste over tilgængelige funktioner på: https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star.html

Eksempler:

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

Den følgende kode bruger en service til at åbne en "Åbn fil"-dialog:

Sub Main

  fName = FileOpenDialog ("Venligst marker en fil")

  Print "Valgt fil: "+fName

End Sub

 

Function FileOpenDialog(title As String) As String

  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")

  filepicker.Title = title

  filepicker.execute()

  files = filepicker.getFiles()

  FileOpenDialog=files(0)

End Function