TwipsPerPixelY-funktion

Returnerer antallet af twips, som repræsenterer højden af et billedpunkt.

Syntaks:

n = TwipsPerPixelY

Returværdi:

Integer

Eksempel:

Sub ExamplePixelTwips

    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " twips * " & TwipsPerPixelY() & " twips",0,"Billedpunktsstørrelse"

End Sub