TwipsPerPixelX-funktion

Returnerer antallet af twips, som repræsenterer bredden af et billedpunkt.

Syntaks:

n = TwipsPerPixelX

Returværdi:

Integer

Eksempel:

Sub ExamplePixelTwips

    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " twips * " & TwipsPerPixelY() & " twips",0,"Billedpunktsstørrelse"

End Sub