Environ-funktion

Returnerer værdien af en miljøvariabel som en streng. Miljøvariable er afhængige af typen af operativsystem, som du har.

Syntaks:

Environ (Environment As String)

Returværdi:

String

Parametre:

Enviroment: Miljøvariabel, som du vil returnere værdien til.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleEnviron

Dim sTemp As String

    sTemp=Environ ("TEMP")

    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")

    MsgBox "'" & sTemp & "'", 64, "Katalog for midlertidige filer:"

End Sub