GetSystemTicks-funktion

Returnerer antallet af systemtik leveret af operativsystemet. Du kan bruge denne funktion til at optimere bestemte processer.

Syntaks:

GetSystemTicks()

Returværdi:

Long

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleWait

Dim lTick As Long

    lTick = GetSystemTicks()

    Wait 2000

    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)

    MsgBox "" & lTick & " Ticks", 0, "Pausen varede"

End Sub