Andre kommandoer

Dette er en liste med de funktioner og sætninger som ikke er inkluderede i de andre kategorier.

Beep-udtryk

Spiller en tone gennem computerens højtaler. Tonen er systemafhængig og du kan ikke modificere dens lydstyrke eller tonehøjde.

Shell-funktion

Starter et andet program og definerer den tilsvarende vinduesstil, om nødvendigt.

Wait-udtryk

Afbryder programudførelsen i det tidsrum, som du angiver i millisekunder.

GetSystemTicks-funktion

Returnerer antallet af systemtik leveret af operativsystemet. Du kan bruge denne funktion til at optimere bestemte processer.

Environ-funktion

Returnerer værdien af en miljøvariabel som en streng. Miljøvariable er afhængige af typen af operativsystem, som du har.

GetSolarVersion-funktion

Returnerer det interne nummer for den aktuelle version af LibreOffice.

GetGuiType-funktion

Returnerer en numerisk værdi som angiver den grafiske brugergrænseflade.

TwipsPerPixelX-funktion

Returnerer antallet af twips, som repræsenterer bredden af et billedpunkt.

TwipsPerPixelY-funktion

Returnerer antallet af twips, som repræsenterer højden af et billedpunkt.

CreateUnoStruct-funktion

Opretter en forekomst af en UNO-struktur (struct)

CreateUnoService-funktion

Instansierer en UNO-service med ProcessServiceManager.

GetProcessServiceManager-funktion

Returnerer ProcessServiceManageren (central Uno ServiceManager).

CreateUnoDialog-funktion

Opretter et Basic UNO-objekt som repræsenterer et UNO dialogkontrolelement under Basic kørselstid.

CreateUnoListener-funktion

Opretter en lytte-forekomst.

CreateUnoValue-funktion

Returnerer et objekt som repræsenterer en nøje indtastet værdi, refererende til Uno-type systemet.

CreateObject-funktion

Opretter et UNO-objekt. Kan også oprette OLE-objekter i Windows.

Denne metode opretter forekomster af typen der er overført som parameter.

GetDefaultContext-funktion

Returnerer standardkonteksten for en proces' service factory hvis den eksisterer, ellers returneres en null-reference.

ThisComponent-udtryk

Adresserer den aktive komponent så dens egenskaber kan læses og sættes. ThisComponent bruges i dokument-Basic hvor det repræsenterer det det dokument Basic tilhører. Typen af objektet der tilgås gennem ThisComponent afhænger af dokument typen.

GlobalScope

Basic-kildekode og dialoger er organiserede i et bibliotekssystem.