InStrRev-funktion [VBA]

Returnerer placeringen af en streng inden i en anden streng, startende fra højre side af strengen.

Advarselsikon

Denne funktion eller konstant aktiveres med erklæringen Option VBASupport 1 placeret før den eksekverbare kode i et modul.


Funktionen InStrRev returnerer placeringen hvor matchet blev fundet, begyndende fra højre. Hvis strengen ikke blev fundet, returnerer funktionen 0.

Syntaks:

InStrRev (Text1 As String, Text2 As String [,Start As Long] [, Compare As Integer])

Returværdi:

Lang

Parametre:

Text1: Strengudtrykket, som du vil søge i.

Text2: Strengudtrykket, som du vil søge efter.

Start: Et numerisk udtryk der markerer positionen fra venstre i en streng hvor søgningen for den angivne delstreng starter. Hvis du udelader denne parameter, begynder søgningen ved det sidste tegn af strengen. Den maksimale tilladte værdi er 65535.

Sammenlign: Valgfrit numerisk udtryk, som definerer sammenligningstypen. Værdien af denne parameter kan være

1: Standardværdien 1 betyder tekstsammenligning som ikke er versalfølsom.

0: Værdien 0 betyder binær sammenligning som er versalfølsom.

For at undgå en kørselsfejl, undgå at indstille parameteren Compare hvis den første returneringsparameter er undladt.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExamplePosition

Dim sInput As String

Dim iPos As Integer

 sInput = "The book is on the table"

 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,1) ' Returnerer 1, søgningen er ikke versalfølsom

 Print iPos 

 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,0) ' Returnerer 0, søgningen er versalfølsom

 Print iPos

End Sub