StrComp-funktion

Sammenligner to strenge og returnerer en heltalsværdi der repræsenterer resultatet af sammenligningen.

Syntaks:

StrComp (Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

Returværdi:

Integer

Parameter:

Text1: Vilkårligt strengudtryk

Text2: Vilkårligt strengudtryk

Compare: Denne valgfrie parameter sætter sammenligningsmetoden. Hvis Compare = 1, er strengsammenligningen afhængig af store og små bogstaver. Hvis Compare = 0, skelnes der ikke mellem store og små bogstaver.

Returværdi

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleStrComp

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = Str$(iVar)

    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)

End Sub