Len-funktion

Returnerer antallet af tegn i en streng, eller antallet af bytes som er krævede for at gemme en variabel.

Syntaks:

Len (Text As String)

Returværdi:

Long

Parametre:

Text: Vilkårligt strengudtryk eller en variabel af en anden type.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleLen

Dim sText as String

    sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) REM returnerer 9

End Sub