ConvertFromURL-funktion

Konverterer en fil-URL til et systemfilnavn.

Syntaks:

ConvertFromURL(filnavn)

Returværdi:

String

Parametre:

Filnavn: Et filnavn som en streng.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

systemFile$ = "c:\mappe\mytext.txt"

url$ = ConvertToURL( systemFile$ )

print url$

systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )

print systemFileAgain$