ConvertToURL-funktion

Konverterer et systemfilnavn til en fil-URL

Syntaks:

ConvertToURL(filename)

Returværdi:

String

Parametre:

Filename: Et filnavn som streng.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

systemFile$ = "c:\mappe\mytext.txt"

url$ = ConvertToURL( systemFile$ )

print url$

systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )

print systemFileAgain$