Trim-funktion

Fjerner alle indledende og efterfølgende mellemrum fra et strengudtryk.

Syntaks:

Trim( Text As String )

Returværdi:

String

Parametre:

Text: Vilkårligt strengudtryk.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleSpaces

Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String

  sText2 = " <*Las Vegas*> "

  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)

  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "

  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)

  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)

  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"

  MsgBox sOut

End Sub