UCase-funktion

Konverterer små bogstaver i en streng til store bogstaver.

Se også:LCase Funktion

Syntaks:

UCase (Text As String)

Returværdi:

String

Parametre:

Text: Ethvert strengudtryk, som du vil konvertere.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print LCase(sVar) REM returnerer "las vegas"

    Print UCase(sVar) REM returnerer "LAS VEGAS"

End Sub