Mid-funktion, Mid-udtryk

Returnerer den angivne portion af et strengudtryk (Mid funktion), eller erstatter portionen af et strengudtryk med en anden streng (Mid sætning).

Syntaks:

Mid (Text As String, Start As Long [, Length As Long]) eller Mid (Text As String, Start As Long, Length As Long, Text As String)

Returværdi:

String (kun ved funktion)

Parametre:

Text: Ethvert strengudtryk, som du vil modificere.

Start: Numerisk udtryk der angiver tegnpositionen indenfor strengen hvor strengportionen som du vil erstatte eller returnere begynder. Den maksimale tilladte værdi er 65535.

Length: Numerisk udtryk der returnerer det antal tegn, som du vil erstatte eller returnere. Den maksimale tilladte værdi er 65535.

Hvis længdeparameteren i funktionen Mid funktion er udeladt, vil alle tegn i strengudtrykket fra begyndelsen til slutningen af strengen returneres.

Hvis længdeparameteren i funktionen Mid sætning er mindre end længden af den tekst, som du vil erstatte, vil teksten reduceres til den angivne længde.

Text: Den streng der erstatter strengudtrykket (Mid sætning).

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Indtast venligst en dato i det internationale format 'YYYY-MM-DD'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub