String-funktion

Opretter en streng i henhold til det specificerede tegn, eller det første tegn i et strengudtryk som overføres til funktionen.

Syntaks:

String (n As Long, {expression As Integer | character As String})

Returværdi:

String

Parametre:

n: Numerisk udtryk, der indikerer antal tegn, som skal returneres i strengen. Den maksimale tilladte værdi af n er 65535.

Expression: Numerisk udtryk, der definerer ASCII-koden for tegnet.

Charachter: Hvilket som helst enkelt tegn brugt til at bygge returstrengen, eller en vilkårlig streng hvorfra kun det første tegn vil blive brugt.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleString

Dim sText As String

    sText = String(10,"A")

    MsgBox sText

    sText = String(10,65)

    MsgBox sText

End Sub