ChrW-funktion [VBA]

Returnerer unicode-tegnet, som svarer til den angivne tegnkode.

Advarselsikon

Denne funktion eller konstant aktiveres med erklæringen Option VBASupport 1 placeret før den eksekverbare kode i et modul.


Syntaks:

ChrW(Expression As Integer)

Returværdi:

Streng

Parametre:

Udtryk: Numeriske variable som repræsenterer en gyldig 16 bit unicode værdi (0-65535). En tom værdi returnerer fejlkode 5. En værdi udenfor området [0,65535] returnerer fejlkode 6.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

6 Overløb

Eksempel:

Sub ExampleChrW

 ' Dette eksempel indsætter de græske bogstaver Alpha og Omega som en streng.

 MsgBox "Fra "+ ChrW(913)+" til " + ChrW(937)

 ' Udskriften vises i en dialog som "Fra Α til Ω

End Sub