AscW-funktion [VBA]

Returnerer unikode-værdien af det første tegn i et strengudtryk.

Advarselsikon

Denne funktion eller konstant aktiveres med erklæringen Option VBASupport 1 placeret før den eksekverbare kode i et modul.


Syntaks:

AscW (Text As String)

Returværdi:

Heltal

Parametre:

Tekst: Ethvert lovligt strengudtryk. Kun det første tegn i strengen er relevant.

Brug funktionen AscW til at erstatte tegn med Unicode værdier. Hvis AscW-funktionen møder et blanktegn, rapporterer LibreOffice Basic en fejl. Returnerede værdier er mellem 0 og 65535.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleAscW

 Print AscW("A") ' returnerer 65

 Print AscW("Ω") ' returnerer 937

 Print AscW("Αθήνα") ' returnerer 913, eftersom kun den første karakter (Alpha) tages i betragtning

End Sub