CByte-funktion

Konverterer en streng eller et numerisk udtryk til typen Byte.

Syntaks:

Cbyte( expression )

Returværdi:

Byte

Parametre:

Expression: En streng eller et numerisk udtryk.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald