Str-funktion

Konverterer et numerisk udtryk til en streng.

Syntaks:

Str (Udtryk)

Returværdi:

String

Parametre:

Udtryk: Ethvert numerisk udtryk.

Funktionen Str konverterer en numerisk værdi, eller resultatet af en beregning til en streng. Negative tal bliver indledt med et minustegn. Positive tal bliver indledt med et mellemrum (i stedet for plustegnet).

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleStr

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = LTrim(Str(iVar))

    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)

End Sub