Chr-funktion

Returnerer tegnet, som svarer til den angivne tegnkode.

Syntaks:

Chr(Expression As Integer)

Returværdi:

String

Parametre:

Expression: Numeriske variable, som repræsenterer en gyldig 8 bit ASCII-værdi (0-255) eller en 16 bit Unicode-værdi.

Brug funktionen Chr$ for at sende specielle kontrolelementsekvenser til en printer eller en anden udskriftskilde. Du kan også bruge det til at indsætte anførselstegn i et strengudtryk.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleChr

    REM Dette eksempel indsætter en apostrof (ASCII-værdi 34) i en streng.

    MsgBox "En "+ Chr$(34)+"kort" + Chr$(34)+" rejse."

    REM Udskriften vises i dialogen som: En "kort" rejse.

End Sub

ASC