Asc-funktion

Returnerer ASCII-tegnsætværdien (American Standard Code for Information Interchange (Amerikansk Standardkode til Informationsudveksling)) på det første tegn i et strengudtryk.

Syntaks:

Asc (Text As String)

Returværdi:

Integer

Parametre:

Text: Ethvert lovligt strengudtryk. Kun det første tegn i strengen er relevant.

Brug Asc-funktionen til at erstatte taster med værdier. Hvis Asc-funktionen møder en tom streng, rapporterer LibreOffice Basic en kørselsfejl. I tilgift til 7 bit ASCII-tegn (Koder 0-127), kan ASCII- funktionen også spore tastekoder der ikke kan udskrives, i ASCII-kode. Dette funktion kan også håndtere 16 bit unicode tegn.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleASC

    Print ASC("A") REM returnerer 65

    Print ASC("Z") REM returnerer 90

    Print ASC("Las Vegas") REM returnerer 76, eftersom kun det første tegn tages i betragtning

End Sub

CHR