Konvertering af ASCII/ANSI i strenge

Følgende funktioner konverterer strenge til og fra ASCII eller ANSI kode.

Asc-funktion

Returnerer ASCII-tegnsætværdien (American Standard Code for Information Interchange (Amerikansk Standardkode til Informationsudveksling)) på det første tegn i et strengudtryk.

Chr-funktion

Returnerer tegnet, som svarer til den angivne tegnkode.

Str-funktion

Konverterer et numerisk udtryk til en streng.

Val-funktion

Konverterer en streng til et numerisk udtryk.

CByte-funktion

Konverterer en streng eller et numerisk udtryk til typen Byte.