EqualUnoObjects-funktion

Returnerer True, hvis de to specificerede Basic Uno objekter repræsenter den samme objektforekomst

Syntaks:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

Returværdi:

Bool

Eksempel:

' Kopi af objekter -> samme forekomst

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

oIntro2 = oIntrospection

print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )

' Kopiering af struct som værdi -> ny forekomst

Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property

Struct2 = Struct1

print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )