IsMissing-funktion

Tester om en funktionen kaldes med en valgfri parameter.

Se også:Valgfri

Syntaks:

IsMissing( ArgumentName )

Parametre:

ArgumentName: navnet på et valgfrit argument.

Hvis funktionen IsMissing kaldes af ArgumentName, returneres True.

Se også Eksempler.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald