Set-udtryk

Sætter en objektreference på en variabel eller en egenskab.

Syntaks:

Set ObjectVar = Object

Parametre:

ObjectVar: en variabel eller en egenskab, som kræver en objektreference.

Object: Objekt som variablen eller egenskaben henviser til.

Nothing - Tildel objektet Nothing til en variabel for at fjerne en tidligere tildeling.

Eksempel:

Sub ExampleSet

Dim oDoc As Object

    Set oDoc = ActiveWindow

    Print oDoc.Name

End Sub