Static-udtryk

Erklærer en variabel eller et array på procedureniveau indenfor en subrutine eller en funktion, så værdierne for variablen eller arrayet bliver bibeholdt efter afslutning af subrutinen eller funktionen. Dim-sætningskonventioner er også gyldige.

Advarselsikon

Sætningen Static kan ikke bruges til at definere dynamiske arrays. Arrays skal specificeres i forhold til en fast størrelse.


Syntaks:

Static VarName[(start To end)] [As VarType], VarName2[(start To end)] [As VarType], ...

Eksempel:

Sub ExampleStatic

Dim iCount As Integer, iResult As Integer

  For iCount = 0 To 2

    iResult = InitVar()

  Next iCount

  MsgBox iResult,0,"Svaret er"

End Sub

 

REM Funktion til initialisering af den statiske variabel

Function InitVar() As Integer

  Static iInit As Integer

  Const iMinimum as Integer = 40 REM mindste returværdi af denne funktion

  if iInit = 0 then REM check om initialiseret

    iInit = iMinimum

  Else

    iInit = iInit + 1

  End If

  InitVar = iInit

End Function