Global-udtryk

Dimensionerer en variabel eller et array på det globale niveau (det vil sige, ikke indenfor en subrutine eller funktion), så variablen og arrayet er gyldig i alle biblioteker og moduler til den aktuelle session.

Syntaks:

Global VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Eksempel:

Global iGlobalVar As Integer

Sub ExampleGlobal

    iGlobalVar = iGlobalVar + 1

    MsgBox iGlobalVar

End Sub