Public-udtryk

Dimensionerer en variabel eller et array på modulniveau (det betyder, ikke indenfor en subrutine eller funktion), så variablen og arrayet er gyldige i alle biblioteker og moduler.

Syntaks:

Public VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Eksempel:

Public iPublicVar As Integer

Sub ExamplePublic

    iPublicVar = iPublicVar + 1

    MsgBox iPublicVar

End Sub