Option VBASupport-udtryk

Angiver at LibreOffice Basic understøtter visse VBA udsagn, funktioner og objekter.

Noteikon

Understøttelsen af VBA er ikke komplet, men dækker en stor del af de normale brugsmønstre.


Syntaks:

Option VBASupport {1|0}

Parametre:

Advarselsikon

Denne sætning skal tilføjes før den eksekverbare programkode i et modul.


1: Aktiver VBA-understøttelse i LibreOffice

0: Deaktiver VBA-understøttelse

Eksempel:

Option VBASupport 1

Sub ExampleVBA

Dim sVar As Single

 sVar = Worksheets("Sheet1").Range("A1")

Print sVar

End Sub