Let-udtryk

Tildeler en værdi til en variabel.

Syntaks:

[Let] VarName=Expression

Parametre:

VarName: Variabel, som du vil tildele en værdi til. Værdi og variabeltype skal være kompatible.

Noteikon

Som i de fleste BASIC-sprog, er nøgleordet Let valgfrit.


Eksempel:

Sub ExampleLet

Dim sText As String

    Let sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) REM returnerer 9

End Sub