IsNumeric-funktion

Tester om et udtryk er et tal. Hvis udtrykket er et tal, returnerer funktionen True, ellers returnerer funktionen False.

Syntaks:

IsNumeric (Var)

Returværdi:

Bool

Parametre:

Var: Ethvert udtryk, som du vil teste.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleIsNumeric

Dim vVar As Variant

    vVar = "ABC"

    Print IsNumeric(sVar) REM returnerer False

    vVar = "123"

    Print IsNumeric(sVar) REM returnerer True

End Sub