IsNull-funktion

Tester om en Variant indeholder den specielle værdi Null, som indikerer at variablen ikke indeholder data.

Syntaks:

IsNull (Var)

Returværdi:

Bool

Parametre:

Var: En hvilken som helst variabel, som du vil teste. Denne funktion returnerer True hvis varianten indeholder værdien Null, eller False hvis varianten indeholder en anden værdi.

Null - Denne værdi er brugt til en variant data-undertype uden gyldigt indhold.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleIsNull

Dim vVar As Variant

    MsgBox IsNull(vVar)

End Sub