IsEmpty-funktion

Tester om en variabel er en Variant med værdien Empty (tom). Værdien Empty indikerer, at variablen ikke er blevet initialiseret.

Syntaks:

IsEmpty (Var)

Returværdi:

Bool

Parametre:

Var: En hvilken som helst variabel, som du vil teste. Hvis variablen er en Variant og indeholder værdien Empty, returnerer funktionen Sand, ellers returnerer funktionen Falsk.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleIsEmpty

Dim sVar As Variant

    sVar = Empty

    Print IsEmpty(sVar) REM returnerer True

End Sub