IsDate-funktion

Tester om et numerisk udtryk eller strengudtryk kan konverteres til en Date-variabel.

Syntaks:

IsDate (Udtryk)

Returværdi:

Bool

Parametre:

Udtryk: Et numerisk udtryk eller strengudtryk, som du vil teste. Hvis udtrykket kan konverteres til en dato, returnerer funktionen True, ellers returnerer funktionen False.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleIsDate

Dim sDateVar As String

    sDateVar = "12.12.1997"

    Print IsDate(sDateVar) REM returnerer True

    sDateVar = "12121997"

    Print IsDate(sDateVar) REM returnerer False

End Sub