DefLng-udtryk

Sætter standardvariabeltypen i forhold til et bogstavsområde, hvis intet type-erklæringstegn eller nøgleord er specificeret.

Syntaks:

Defxxx Tegnområde1[, Tegnområde2[,...]]

Parametre:

Tegnområde: Bogstaver, som angiver området med variable, som du vil sætte standarddatatypen for.

xxx: Nøgleord som definerer standardvariabeltypen:

Nøgleord: Standardvariabeltype

DefLng: Lang

Eksempel:

REM Præfiks definition for variabeltyper:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

Sub ExampleDefLng

    lCount=123456789 REM lCount er en implicit erklæret variabel af typen Long

End Sub