DefStr-udtryk

Hvis intet typeerklæringstegn eller nøgleord er specificeret, bestemmer DefStr-sætningen standardvariabeltypen i henhold til et tegnområde.

Syntaks:

Defxxx Tegnområde1[, Tegnområde2[,...]]

Parametre:

Tegnområde: Bogstaver, som angiver området med variable, som du vil sætte standarddatatypen for.

xxx: Nøgleord som definerer standardvariabeltypen:

Nøgleord: Standardvariabeltype

DefStr: Streng

Eksempel:

REM Præfiks definition for variabeltyper:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefStr s

Sub ExampleDefStr

    sStr=String REM sStr er en implicit strengvariabel

End Sub