DefErr-udtryk

Hvis intet typeerklæringstegn eller nøgleord er specificeret, bestemmer DefErr-sætningen standardvariabeltypen i henhold til et tegnområde.

Syntaks:

Defxxx Tegnområde1[, Tegnområde2[,...]]

Parametre:

Tegnområde: Bogstaver, som angiver området med variable, som du vil sætte standarddatatypen for.

xxx: Nøgleord som definerer standardvariabeltypen:

Nøgleord: Standardvariabeltype

DefErr: Fejl

Eksempel:

REM Præfiks definition for variabeltyper:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefErr e

Sub ExampleDefErr

    eErr=Fejl REM eErr er en implicit fejlvariabel

End Sub