DefBool-udtryk

Hvis intet type-erklæringstegn eller nøgleord er specificeret, vil sætningen DefBool sætte standarddatatypen for variable, i forhold til et bogstavsområde.

Syntaks:

Defxxx Tegnområde1[, Tegnområde2[,...]]

Parametre:

Tegnområde: Bogstaver, som angiver området med variable, som du vil sætte standarddatatypen for.

xxx: Nøgleord som definerer standardvariabeltypen:

Nøgleord: Standardvariabeltype

DefBool: Logisk

Eksempel:

REM Præfiks definition for variabeltyper:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

Sub ExampleDefBool

    bOK=TRUE REM bOK er en implicit boolesk variabel

End Sub