CStr-funktion

Konverterer et vilkårligt numerisk udtryk til et strengudtryk.

Syntaks:

CStr (Expression)

Returværdi:

String

Parametre:

Expression: Ethvert lovligt streng- eller numerisk udtryk, som du vil konvertere.

Udtrykstyper og konverteringsresultater

Boolean :

Streng som har værdien enten True eller False.

Dato :

Streng som indeholder dato og klokkeslæt.

Null :

Kørselsfejl.

Empty :

Streng uden nogen tegn.

Any :

Tilsvarende tal som streng.


Nuller i slutningen af et flydende kommatal bliver ikke inkluderet i den returnerede streng.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleCSTR

Dim sVar As String

  MsgBox CDbl(1234.5678)

  MsgBox CInt(1234.5678)

  MsgBox CLng(1234.5678)

  MsgBox CSng(1234.5678)

  sVar = CStr(1234.5678)

  MsgBox sVar

End Sub