CLng-funktion

Konverterer ethvert streng- eller ethvert numerisk udtryk til et stort heltal.

Syntaks:

CLng (Udtryk)

Returværdi:

Long

Parametre:

Udtryk: Et vilkårligt numerisk udtryk som du vil konvertere. Hvis Udtrykket ligger udenfor det gyldige område for stort heltal (32 bit) mellem -2.147.483.648 og 2.147.483.647, returnerer LibreOffice Basic en overløbsfejl. For at konvertere et strengudtryk, skal tallet indtastes som normal tekst ("123,5") vedhjælp af standard talformatet i dit operativsystem.

Denne funktion afrunder altid brøkdelen af et tal, til det nærmeste hele tal.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub