CInt-funktion

Konverterer ethvert streng- eller ethvert numerisk udtryk til et heltal.

Syntaks:

CInt (Udtryk)

Returværdi:

Integer

Parametre:

Udtryk: Ethvert numerisk udtryk, som du vil konvertere. Hvis Udtrykket overskrider værdiområdet mellem -32768 og 32767, rapporterer LibreOffice Basic en overløbsfejl. For at konvertere et strengudtryk, skal tallet indtastes som normal tekst ("123,5") vedhjælp af standard talformatet i dit operativsystem.

Denne funktion afrunder altid brøkdelen af et tal, til det nærmeste hele tal.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub