CDbl-funktion

Konverterer et vilkårligt numerisk udtryk eller strengudtryk til typen double.

Syntaks

CDbl (udtryk)

Returværdi

Double

Parametre:

Expression: Vilkårligt streng- eller numerisk udtryk, som du vil konvertere. For at konvertere et strengudtryk, skal tallet indtastes som normal tekst ("123.5") vedhjælp af standard talformatet i dit operativsystem.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub