CDate-funktion

Konverterer et vilkårligt streng- eller numerisk udtryk til en datoværdi.

Syntaks:

CDate (Expression)

Returværdi:

Dato

Parametre:

Expression: Vilkårligt streng- eller numerisk udtryk, som du vil konvertere.

Når du konverterer et strengudtryk, skal dato og klokkeslæt indtastes, enten i et af de accepterede datomønstre der er defineret i dine lokalitetsindstillinger (se Funktioner - Indstillinger - Sprogindstillinger - Sprog) eller til ISO dato format (for øjeblikket accepteres kun ISO-formater med bindestreger hyphens, f.eks. "31-12-2012"). I numeriske udtryk, repræsenterer værdier til venstre for kommaet datoen, begyndende med December 31, 1899. Værdier til højre for kommaet repræsenter tiden.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleCDate

    MsgBox cDate(1000.25) ' 09.26.1902 06:00:00

    MsgBox cDate(1001.26) ' 09.27.1902 06:14:24

End Sub