CVErr-funktion

Konverterer et strengudtryk eller numerisk udtryk til et variant udtryk af undertypen "Fejl".

Syntaks:

CVErr(Udtryk)

Returværdi:

Variant.

Parameter:

Udtryk: Vilkårlig streng eller numerisk udtryk, som du vil konvertere.