Exit-udtryk

Stopper en Do...Loop, For...Next, en funktion eller en subrutine.

Syntaks:

se Parametre

Parametre:

Exit Do

Kun gyldig indenfor en Do...Loop sætning for at forlade løkken. Programudførelsen fortsætter med sætningen, som følger efter sætningen Loop. Hvis Do...Loop sætninger er indlejret, vil kontrollen overføres til løkken i det næste højere niveau.

Exit For

Kun gyldig indenfor en For...Next løkke for at forlade løkken. Programudførelsen fortsætter med første sætning som følger sætningen Next. I indlejrede sætninger, vil kontrollen overføres til løkken i det næste højere niveau.

Exit Function

Stopper Funktionen straks. Programudførelsen fortsætter med sætningen, som følger efter Funktions-kaldet.

Exit Sub

Stopper subrutinen straks. Programudførelsen fortsætter med sætningen, som følger efter Sub kaldet.

Noteikon

Exit-sætningen definerer ikke slutningen på en struktur, og må ikke forveksles med sætningen End.


Eksempel:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 REM Fyld array med testdata

    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

REM LinSearch søger i TextArray:sList() efter TextEntry:

REM returnerer stikordsregisteret for elementet eller 0 ( Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit for REM sItem fundet

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function