Function-udtryk

Angiver en subrutine der kan bruges som et udtryk til at fastslå en returneringstype.

Syntaks

se Parameter

Parametre:

Syntaks

Function Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]]]) [As Type]

sætningsblok

[Exit Function]

sætningsblok

End Function

Parameter

Name: Subrutinens navn der skal indehold den returnerede værdi af funktionen.

VarName: Parameter der skal overføres til subrutinen.

Type: Type-erklæringsnøgleord.

Eksempel:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 ' Fyld array med testdata

    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' Linsearch søger en TextArray:sList() efter en TextEntry:

' Returværdi er elementets indeks eller 0 (Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit for ' sItem fundet

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function