FreeLibrary-funktion

Frigiver DLL'er som blev indlæst med en declare-sætning. En frigivet DLL bliver automatisk genindlæst hvis en af dens funktioner kaldes. Se også: Declare

Syntaks:

FreeLibrary (LibName As String)

Parametre:

LibName: Strengudtryk som angiver navnet på DLL'en.

Noteikon

FreeLibrary kan kun frigive DLL'er som er indlæst under Basic-kørselstid.


Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )

Sub ExampleDeclare

Dim lValue As Long

    lValue = 5000

    MyMessageBeep( lValue )

    FreeLibrary("user32.dll" )

End Sub