End-udtryk

Afslutter en procedure eller blok.

Syntaks:

End, End Function, End If, End Select, End Sub

Parametre:

Brug sætningen End som følger:

Sætning

End: Er ikke krævet, men kan indtastes hvor som helst indenfor en procedure for at slutte programudførelsen.

End Function: Afslutter en Funktion.

End If: Markerer slutningen på en If...Then...Else blok.

End Select: Markerer slutningen på en Select Case blok.

End Sub: Afslutter en Sub.

Eksempel:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Værdi fra 1 til 5"

    Case 6, 7, 8

      Print "Værdi fra 6 til 8"

    Case Is > 8 And iVar < 11

      Print "Større end 8"

    Case Else

      Print "Udenfor området 1 til 10"

  End Select

End Sub